เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ติดต่อสำนักแผนงาน

สำนักแผนงาน กรมทางหลวง
อาคารพหลโยธิน ชั้น 3 ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-354-6716
โทรสาร : 02-354-0537

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 น.- 16:30 น.

การเดินทาง
ลงทางพิเศษศรีรัช ตรงถนนพระราม 6
สายรถประจำทางที่ผ่าน
8, 44, 67, 72, 157, 171, 201, 503, 509
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท สถานีพญาไท
แผนที่ 3D
แผนที่ 2D
กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย 

นายบุญเกื้อ จั่นบรรจง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย   

โทรศัพท์ : 02-354-0798 02-354-6668-76
  ต่อ 4223
โทรสาร : 02-354-6753
กลุ่มงานวางแผน 

นายธีรพงษ์ รติธรรมกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผน 

โทรศัพท์ : 02-354-6559 02-354-6668-76
  ต่อ 4210, 4213
โทรสาร : 02-354-6593
กลุ่มงานดำเนินการ 

นายบุญเกื้อ จั่นบรรจง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย  

โทรศัพท์ : 02-354-0798 02-354-6668-76
  ต่อ 4223
โทรสาร : 02-354-6753
กลุ่มควบคุมระบบทางหลวง 

นายสมชาย ทองบ้านไทร
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบทางหลวง

โทรศัพท์ : 02-354-6688 02-354-6668-76
  ต่อ 4212, 4213
โทรสาร : 02-354-6718
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นางจุฑามาศ บริพันธ์ทวีนันท์
รักษาการผู้อำนวยการส่วน

โทรศัพท์ : 02-354-6716  
  ต่อ 4202, 4203, 4046,4131,4082
โทรสาร : 02-354-6697
กลุ่มงานประเมินผล 

นายสมศักดิ์  บุญประทานพร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล

โทรศัพท์ : 02-354-6546 02-354-6668-76
  ต่อ 4207, 4208
โทรสาร : 02-354-6615

กลับสู่ด้านบน