เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสรุปสถานการณ์รายสัปดาห์ของกระทรวงคมนาคม
15/12/2557 - 16:46

นายชูศักดิ์  เกวี  อธิบดีกรมทางหลวง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวง ร่วมการประชุมสรุปสถานการณ์รายสัปดาห์ของกระทรวงคมนาคม(Morning Brief) โดยมี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Video Conferenceเป็นประจำทุกวันศุกร์  ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี กรมทางหลวง ในวันศุกร์ที่  7 พฤศจิกายน 2557

ที่มา : http://www.doh.go.th/newsdetail.aspx?c_id=8&sc_id=144&cc_id=8466

การประชุมสุดยอดผู้นำฯ ครั้งที่ 5 (The Fifth GMS Summit)
15/12/2557 - 16:50

ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมกันต้อนรับผู้นำ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ในการประชุมสุดยอดผู้นำ แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 (The Fifth GMS Summit) วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร

ที่มา : http://www.doh.go.th/newsdetail.aspx?c_id=8&sc_id=144&cc_id=8632

ลงนามในสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
05/02/2557 - 11:44

สำนักแผนงาน ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมทางหลวงระหว่างจังหวัดสตูล – รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยกลุ่มบริบัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทไทย เอ็มเอ็ม จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งได้ลงนามในสัญญาไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

ลงนามในสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
05/02/2557 - 11:46

สำนักแผนงาน ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาวงแหวนรอบนอก กทม.ด้านตะวันตก โดยกลุ่มบริบัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทเอพซิลอน จำกัด ซึ่งได้ลงนามในสัญญาไปเมื่อวันที่ 25เมษายน 2554

<<หน้าที่แล้ว    1    หน้าต่อไป>>

กลับสู่ด้านบน