เว็บไซต์ทางหลวง ติดต่อสำนัก เข้าระบบ

ข่าวด้านการวางแผน

ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 ของโครงการการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
15/12/2557 - 17:03

ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 ของโครงการการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

การประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า 2 - โครงการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี - บ้านพุน้ำร้อน
10/07/2557 - 23:51

สำนักแผนงานจัดการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า 2 - โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี - ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ณ. ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

การศึกษาของโครงการ
24/04/2557 - 16:25

สำนักแผนงานจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย ในอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนาทับลาน โรงแรมบ้านทะเลหมอกรีสอร์ท ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษาทุกด้านของโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย และนำผลที่ได้ไปประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 80 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สถานศึกษา/ศาสนสถาน/สถานประกอบการธุรกิจ/หน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางโครงการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ

การประชุมพิจารณารายงานระหว่างการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงแนวใหม่เชื่อมรังสิต-ปทุมธานี วงแหวนตะวันตก
14/08/2557 - 14:55

สำนักแผนงานได้จัดให้มีประชุมพิจารณารายงานระหว่างการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงแนวใหม่เชื่อมรังสิต-ปทุมธานี วงแหวนตะวันตก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ อาคารพหลโยธิน ชั้น 3 กรมทางหลวง โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัทแอฟซิลอน .......และ .... ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน

<<หน้าที่แล้ว    1    หน้าต่อไป>>

กลับสู่ด้านบน